สมาชิกหมายเลข 1786261 https://shimi-pimmy.bloggang.com Recently Posted th bloggang@pantip.com Copyright, 2007 BlogGang.com Fri, 09 Nov 2007 23:30:00 +0700 Mon, 09 Nov 2007 23:30:30 +0700 Pico 4.8 bloggang@pantip.com Bloggang https://www.bloggang.com https://www.bloggang.com/template/theme/0/images/hall.gif 221 54 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=shimi-pimmy&month=12-10-2018&group=1&gblog=13 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=shimi-pimmy&month=12-10-2018&group=1&gblog=13 https://shimi-pimmy.bloggang.com/rss <![CDATA[update port ส่วนตัว ณ 12 ต.ค. 61 ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=shimi-pimmy&month=12-10-2018&group=1&gblog=13 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=shimi-pimmy&month=12-10-2018&group=1&gblog=13 Fri, 12 Oct 2018 13:54:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=shimi-pimmy&month=03-01-2018&group=1&gblog=12 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=shimi-pimmy&month=03-01-2018&group=1&gblog=12 https://shimi-pimmy.bloggang.com/rss <![CDATA[update port ส่วนตัว ณ 03 ม.ค. 61]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=shimi-pimmy&month=03-01-2018&group=1&gblog=12 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=shimi-pimmy&month=03-01-2018&group=1&gblog=12 Wed, 03 Jan 2018 17:30:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=shimi-pimmy&month=01-11-2017&group=1&gblog=11 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=shimi-pimmy&month=01-11-2017&group=1&gblog=11 https://shimi-pimmy.bloggang.com/rss <![CDATA[update port ส่วนตัว ณ 01 พ.ย. 60]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=shimi-pimmy&month=01-11-2017&group=1&gblog=11 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=shimi-pimmy&month=01-11-2017&group=1&gblog=11 Wed, 01 Nov 2017 16:55:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=shimi-pimmy&month=27-06-2017&group=1&gblog=10 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=shimi-pimmy&month=27-06-2017&group=1&gblog=10 https://shimi-pimmy.bloggang.com/rss <![CDATA[update port ส่วนตัว ณ 27 มิ.ย. 60]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=shimi-pimmy&month=27-06-2017&group=1&gblog=10 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=shimi-pimmy&month=27-06-2017&group=1&gblog=10 Tue, 27 Jun 2017 17:54:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=shimi-pimmy&month=14-12-2016&group=1&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=shimi-pimmy&month=14-12-2016&group=1&gblog=9 https://shimi-pimmy.bloggang.com/rss <![CDATA[สรุปมูลค่า Port ณ 13 ธ.ค. 59]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=shimi-pimmy&month=14-12-2016&group=1&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=shimi-pimmy&month=14-12-2016&group=1&gblog=9 Wed, 14 Dec 2016 10:36:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=shimi-pimmy&month=24-06-2016&group=1&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=shimi-pimmy&month=24-06-2016&group=1&gblog=8 https://shimi-pimmy.bloggang.com/rss <![CDATA[4 อุตสาหกรรมที่แต่ละประเทศปล่อยให้เจ๊งไม่ได้ (2)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=shimi-pimmy&month=24-06-2016&group=1&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=shimi-pimmy&month=24-06-2016&group=1&gblog=8 Fri, 24 Jun 2016 10:10:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=shimi-pimmy&month=22-06-2016&group=1&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=shimi-pimmy&month=22-06-2016&group=1&gblog=7 https://shimi-pimmy.bloggang.com/rss <![CDATA[4 อุตสาหกรรมที่แต่ละประเทศปล่อยให้เจ๊งไม่ได้ (1)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=shimi-pimmy&month=22-06-2016&group=1&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=shimi-pimmy&month=22-06-2016&group=1&gblog=7 Wed, 22 Jun 2016 15:35:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=shimi-pimmy&month=22-06-2016&group=1&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=shimi-pimmy&month=22-06-2016&group=1&gblog=6 https://shimi-pimmy.bloggang.com/rss <![CDATA[สรุปมูลค่า Port ณ 22 มิ.ย. 59]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=shimi-pimmy&month=22-06-2016&group=1&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=shimi-pimmy&month=22-06-2016&group=1&gblog=6 Wed, 22 Jun 2016 14:48:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=shimi-pimmy&month=05-01-2016&group=1&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=shimi-pimmy&month=05-01-2016&group=1&gblog=5 https://shimi-pimmy.bloggang.com/rss <![CDATA[แนวโน้มการลงทุน 2559 (1)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=shimi-pimmy&month=05-01-2016&group=1&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=shimi-pimmy&month=05-01-2016&group=1&gblog=5 Tue, 05 Jan 2016 10:20:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=shimi-pimmy&month=04-01-2016&group=1&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=shimi-pimmy&month=04-01-2016&group=1&gblog=4 https://shimi-pimmy.bloggang.com/rss <![CDATA[ว่าด้วยภาษีบุคคลธรรมดา ฝากไว้ให้คิดครับ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=shimi-pimmy&month=04-01-2016&group=1&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=shimi-pimmy&month=04-01-2016&group=1&gblog=4 Mon, 04 Jan 2016 11:46:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=shimi-pimmy&month=04-01-2016&group=1&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=shimi-pimmy&month=04-01-2016&group=1&gblog=3 https://shimi-pimmy.bloggang.com/rss <![CDATA[ปี 2559]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=shimi-pimmy&month=04-01-2016&group=1&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=shimi-pimmy&month=04-01-2016&group=1&gblog=3 Mon, 04 Jan 2016 10:24:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=shimi-pimmy&month=02-12-2015&group=1&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=shimi-pimmy&month=02-12-2015&group=1&gblog=2 https://shimi-pimmy.bloggang.com/rss <![CDATA[สรุปกำไรขาดทุน Port รวม 10 ปี]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=shimi-pimmy&month=02-12-2015&group=1&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=shimi-pimmy&month=02-12-2015&group=1&gblog=2 Wed, 02 Dec 2015 18:22:12 +0700